Nyheter

Förbud mot landstingens egna avtal

Förbud för landsting att på egen hand ingå avtal med läkemedelsbolag. Det kan bli resultatet av en ny utredning som staten och SKL tillsätter. Varje år fördelar staten pengar till landstingen för deras kostnad för läkemedelsförmånen.(TT)
Publicerad 10 juni 2016

Varje år fördelar staten pengar till landstingen för deras kostnad för läkemedelsförmånen. Summan förhandlas fram mellan regeringen och SKL, och ligger i år på 23,9 miljarder kronor.

Regeringen ska även tillsätta en utredning för att se över systemet för finansiering och prissättning av läkemedel.

Hittills har landsting kunnat ingå egna avtal med läkemedelsbolag. Att landsting upphandlar läkemedel inom slutenvården är normalt, påpekar Gunilla Thörnwall Bergendahl, samordnare på SKL. Men enskilda landsting ingår även egna avtal med bolag om receptbelagda läkemedel som säljs på apoteken.

””

Blir ett förbud

Dagens otydliga regler ger enligt kritiker utrymme för läkemedelsföretag att konkurrera om vårdgivare genom att rabattera mediciner inom läkemedelsförmånen. En del tycker att det är ett sätt att använda skattepengar effektivt, andra ser en risk att bolagen då kan ställa krav på motprestation från landstingen, som att förbinda sig att använda en viss volym av läkemedlet.

En tanke med utredningen är att arbeta fram gemensamma nationella regler för alla landsting när det gäller upphandling av receptbelagda läkemedel. Redan nu under avtalstiden får inget landsting teckna egna avtal med läkemedelsbolag för läkemedel som ingår i förmånen.

””

TT