Nyheter

Fler rasistsymboler kan bli förbjudna

Fler symboler som förknippas med nazism och rasism kan bli förbjudna. En utredning ska lägga fram eventuella lagförslag i maj 2019. - Vi har sett att gränsdragningen för en del symboler, till exempel nazistiska, kan ifrågasättas, säger justitieminister Morgan Johansson (S).(TT)
Publicerad 5 juli 2018
””

Att bära en del symboler i offentliga sammanhang, som nazisternas hakkors, är redan i dag straffbart eftersom det kan betraktas som hets mot folkgrupp.

””

Han nämner nazistiska Nordiska motståndsrörelsen NMR:s symbol tyrrunan, som användes av nazister på 30-talet.

Utredning tillsätts

Regeringen beslutade på torsdagen att tillsätta en utredning som ska se över om lagen om hets mot folkgrupp behöver justeras. Ett alternativ skulle kunna vara att införa ett särskilt förbud mot offentlig användning av vissa symboler, står det i direktiven.

Utredaren ska också gå igenom hur domstolarna hittills har tillämpat lagen om hets mot folkgrupp. I en dom från 1996 ansåg Högsta domstolen att en person spridit ett budskap som uttryckt missaktning för andra folkgrupper än de nordiska genom att på sin klädsel ha burit vissa märken med anknytning till nazistiska rörelser. De föreställde bland annat den så kallade odalrunan, samt en örn och en lagerkrans.

Inte uniformer

Fram till början av 2000-talet var det även förbjudet att demonstrera i politisk uniform, men det förbudet upphävdes med hänvisning till att det stred mot Europakonventionen. Morgan Johansson är dock bara beredd att utöka förbudet när det gäller symboler.

TT: Behöver demokratin vara hårdare mot de som vill avskaffa demokratin?

””

Han påpekar att demokratin tillåter även "vedervärdiga rasistiska sekter som NMR", att utöva sin mötesfrihet - men inte att hetsa mot folkgrupp, ägna sig åt olaga hot eller störa andras möten.

Inga pekpinnar

Johansson påpekar att polisen, i enlighet med polislagen, har rätt att plocka bort folk som stör andras möten.

””

Nordiska motståndsrörelsen har tillstånd att genomföra olika aktiviteter i samband med Almedalsveckan i Visby.

TT: Borde polisen använda polislagen oftare när NMR stör andras möten?

””

TT