Nyheter

Kustbevakningen begär mer pengar

Det behövs 100 nya medarbetare hos Kustbevakningen de närmaste tre åren, enligt myndighetens generaldirektör Therese Mattsson. Rekryteringen beräknas kosta totalt 209 miljoner kronor till 2022.(TT)
Publicerad 1 mars 2019

För Therese Mattsson handlar det om att säkra att Kustbevakningen kan hantera en ökande ärendemängd i kölvattnet av klimatförändringar, ökad sjötrafik, nya miljöhot och uppdrag som räddningstjänst och brottsbekämpning.

””
””

Ökad efterfrågan

För att hantera rekryteringsbehovet begär Kustbevakningen, som har brottats med personalbrist och ekonomiska underskott i flera års tid, att myndighetens budget utökas med 46 miljoner 2020, 69 miljoner 2021 och 94 miljoner 2022.

De 100 nya medarbetarna behövs utöver myndighetens kontinuerliga rekrytering, bland annat för att hantera vad som antas bli en ökad efterfrågan på samverkan från försvaret, polisen och tullen.

””

Det mesta nationellt

Dessutom påverkas Kustbevakningen av ökad aktivitet vad gäller säkerhets- och migrationsinsatser vid EU:s yttre gräns inom EU:s gräns- och kustbevakningsbyrå Frontex. Samtidigt antas verksamheten inom EU:s sjösäkerhetsbyrå Emsa och fiskerikontrollbyrån EFCA växa de närmaste åren.

””

TT