Nyheter

Kritik mot Socialtjänsten efter migrantmordet

I efterdyningarna av mordet på den hemlöse EU-migranten i Jönköping har Socialtjänsten i Jönköpings kommun gjort en egen intern utredning av sina insatser enligt Lex Sarah. I utredningen, som Uppdrag granskning tagit del av, riktas skarp kritik mot den egna verksamheten.(TT)
Publicerad 15 januari 2019

I efterdyningarna av mordet på den hemlöse EU-migranten i Jönköping har Socialtjänsten i Jönköpings kommun gjort en egen intern utredning av sina insatser enligt Lex Sarah. I utredningen, som Uppdrag granskning tagit del av, riktas skarp kritik mot den egna verksamheten.

””

Bland annat konstaterar utredaren att socialtjänsten brister i att fånga upp och erbjuda insatser till ungdomar som är i riskzonen för att använda "ett utåtagerande och våldsamt beteende". Också andra brister påpekas.

Utredaren konstaterar att det finns risk för att en liknande händelse skulle kunna inträffa i verksamheten igen, med andra barn eller ungdomar.

I slutet av förra året dömdes en 16-årig pojke till fem månaders sluten ungdomsvård för grov misshandel och ofredande. Han frikändes från åtalet för mord. I rätten framkom att trakasserierna mot mannen pågått under en längre tid, något som Socialtjänsten inte känt till.

TT