Nyheter

Kraftig minskning av svensk vapenexport

Svensk vapenexport har mer än halverats under de senaste tio åren, visar en ny rapport från fredsforskningsinstitutet Sipri. Sverige är den 15:e största vapenexportören i världen. Under perioden 2009 till 2013 hade Sverige 1,9 procent av världsmarknaden.(TT)
Publicerad 11 mars 2019

Sverige är den 15:e största vapenexportören i världen. Under perioden 2009 till 2013 hade Sverige 1,9 procent av världsmarknaden. Men under den senaste femårsperioden, 2014-2018, sjönk andelen till 0,7 procent. Mellan de två perioderna har svensk vapenexport minskat med 62 procent.

En viktig anledning till minskningen är att leveranserna av stridsflygplanet Jas Gripen går trögt, enligt SVT Nyheter.

Nya leveranser väntar

””
””

Två svenska vapenförsäljningar väntar dock på att levereras till sina köpare under 2019. Dels en första leverans av Jas Gripen-plan till Brasilien och dels Saabs nya spaningsplan Global Eye som ska levereras till Förenade Arabemiraten.

USA dominerar

USA är världens största exportör av vapen och landets dominans i den globala vapenhandeln ökar, visar Sipris rapport. Landets vapenexport ökade med 29 procent mellan perioderna 2009-2013 och 2014-2018. USA:s andel av världens totala export steg från 30 procent till 36 procent.

"USA har ytterligare stärkt sin position som världens ledande vapenleverantör. Under de senaste fem åren exporterade USA vapen till åtminstone 98 länder. Leveranserna omfattade ofta avancerade vapen som stridsflygplan, ballistiska kortdistansmissiler och kryssningsmissiler samt stora mängder precisionsstyrda bomber", säger Aude Fleurant, chef för Sipris forskningsprogram för vapen och militära utgifter i ett pressmeddelande.

Mellan perioderna 2009-2013 och 2014-2018 minskade Ryssland sin export av vapen med 17 procent medan Frankrike och Tyskland ökade sin export med 43 procent respektive 13 procent. Kinas vapenexport ökade med 2,7 procent under samma period.

TT