Nyheter

Kommission: Elever ska ingå gymnasiekontrakt

Alla elever som studerar på gymnasiet ska ingå ett gymnasiekontrakt för att komma i tid och inte störa eller fuska. Det föreslår gymnasiekommissionen som tillsatts av Svenskt Näringsliv i sin rapport.(TT)
Publicerad 1 februari 2019

Rapporten om hur den svenska gymnasieskolan bör förändras släpps på fredagen och har tagits fram av företagare och professorer.

Det föreslagna kontraktet ska definiera elevernas skyldigheter och rättigheter. Det kan innefatta att man ska komma i tid, inte störa andra elever på lektioner, inte fuska och inte ha ogiltig frånvaro. Detta ska enligt kommissionen vara ett sätt att visa gymnasiet inte bara är en förlängning av grundskolan utan "ett steg in i vuxenvärlden".

En rad andra åtgärder och mål föreslås också som ska uppnås till 2030. Bland annat att Sverige ska vara bland de tre främsta i OECD:s mätningar av gymnasieelevers kunskapsnivåer och att andelen gymnasieelever som läser yrkesutbildningar ska öka jämfört med dagens 36 procent. För att nå detta föreslås att näringslivet ska kunna driva gymnasiala yrkesprogram.

Målen ska också nås genom att lärarnas uppgifter digitaliseras och att lärandet individualiseras mer. Nya sätt för att snabbare få lärarlegitimation ska införas och assistenter ska ta över administrationen. Staten ska ha större fokus på kvalitetskontroll, samtidigt som gymnasieskolan ska regionaliseras i kommuner med lågt elevunderlag.

TT