Nyheter

Här finns jobben 2024

Vill du ha goda möjligheter till jobb? Utbilda dig till barnmorska, spårvagnsförare eller lärare. Om du vill undvika en tuff arbetsmarknad ska du passa dig för att bli banktjänsteman, butikssäljare eller mäklare. Det visar Arbetsförmedlingens nya rapport om var jobben finns framöver.(TT)
Publicerad 7 februari 2019

Befolkningsutveckling och nya möjligheter med digitaliseringen kommer vara drivande i hur efterfrågan på jobb utvecklas.

””

Brist på högutbildade

Prognosen, som sträcker sig till 2024 och innefattar närmare 200 yrken, visar att det främst kommer vara brist på utbildad personal. Bristen ökar allra mest hos yrken som kräver eftergymnasial yrkesexamen.

””

TT: Ska man som arbetstagare vara glad för att det finns jobb eller besvärad för att det kan bli en tuff arbetssituation?

””

Förändringar krävs

Arbetsförmedlingens prognos redovisar i år för första gången hur underskottet kommer att se ut i reella tal. Om inget förändras från den nuvarande situationen väntas 100 000 personer med rätt kompetens saknas på arbetsmarknaden 2024. Allra mest kommer det saknas kompetent personal inom hälso- och sjukvården.

TT: Behovet av mer vårdpersonal har varit känt sedan länge, varför förändras inget?

””

TT