Nyheter

Här är de viktigaste S-MP-C-L-förslagen

Totalt 16 sidor och 73 specifika punkter där Stefan Löfven (S) förs fram som statsminister. Det är utkastet till den politiska överenskommelse som nu har presenterats av S, MP, C och L. Här är några av de viktigaste förslagen. Ekonomi och statsfinanser(TT)
Publicerad 11 januari 2019

Ekonomi och statsfinanser

Beskattningen av små och medelstora företag ska ändras. Arbetsgivaravgifter sänks.

Värnskatten avskaffas från och med den 1 januari 2020.

En grön skatteväxling genomförs. Den ska omsluta minst 15 miljarder kronor inklusive de förslag som genomförs i vårändringsbudgeten.

Familjevecka införs. Detta betyder att föräldrar till barn mellan 4-16 år som arbetar får ta tre lediga dagar inom ramen för föräldraförsäkringen. Ensam vårdnadshavare får ta sex dagar.

Jobb och företaganden

Taket i Rut ska trefaldigas och utvidgas till tvätt, flytt-, hämt- och trygghetstjänster.

Avskaffande av ränta på uppskovsbeloppet, det vill säga på gamla vinster från bostadsförsäljningar.

Fri hyressättning vid nyproduktion införs.

Etableringsjobb införs med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Arbetsförmedlingen reformeras. Ska i stället fokusera på myndighetsansvar i form av kontroll av bland annat arbetssökande. Fristående aktörer ska i stället matcha arbetssökande med lediga jobb.

Landsbygdspolitik

Digital infrastruktur där 95 procent av alla hushåll 2020 ska tillgång till bredband om minst 100 mbit/s.

Satsning på tågtrafiken genom bland annat satsningen på stambanor ska fullföljas. Dessutom ökad punktlighet för järnvägen.

Miljö och klimat

Flygskatten behålls tills vidare.

Integration och hedersbrott

Språkkrav för medborgarskap. Godkänt prov i svenska och i grundläggande samhällskunskap kommer vara krav för medborgarskap i Sverige.

Hedersbrott ska bekämpas.

Nyanlända ska kunna komma in snabbare på arbetsmarknaden.

Bostäder

Fri hyressättning vid nybyggnation införs.

Flyttskatten tas bort.

Skolan

Statligt huvudmannaskap för skolan utreds.

Ökad möjlighet för Skolinspektionen att stänga skolor med stora brister, såväl fristående som kommunala.

Etableringsstopp för friskolor med konfessionell inriktning.

Sjukvård och äldre

Uppdaterad kömiljard.

Primärvårdsreform med säkrad rätt till fast läkarkontakt.

Funktionshinder

Ny utredning om personlig assistans.

Migration

Tillfälliga lagen förlängs i två år. Alternativt skyddsbehövande ges samma rätt till familjeåterförening som flyktingar.

Trygghet, säkerhet och demokrati

10 000 fler poliser till 2024 och polisyrket ska bli mera attraktivt.

Vapenexportaffärer till ickedemokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten ska inte godkännas.

Mediers oberoende ska stärkas.

TT