Nyheter

Frias från åtal om laxsmuggling

Östersjölax som innehåller för höga halter av dioxin får inte exporteras till andra EU-länder än Finland och Lettland. Men något krav på provtagning före export finns inte, enligt Blekinge tingsrätts tolkning. Därför frias nu två personer som åtalats för grov smuggling av Östersjölax till Frankrike.(TT)
Publicerad 13 oktober 2016

Därför frias nu två personer som åtalats för grov smuggling av Östersjölax till Frankrike.

””

Domen överklagas

Han ställer sig frågan hur export av lax med dioxinhalter över gränsvärdet ska kunna förhindras om ingen provtagning behöver göras före export. Men han kommer att överklaga domen till hovrätten och tror på en annan tolkning av lagen där.

””

Att Östersjölax får säljas i Sverige beror på ett EU-undantag. En förutsättning är att konsumenterna varnas och får kostråd.

Barn och kvinnor

Eftersom fet Östersjöfisk kan innehålla höga halter dioxin och PCB är rekommendationen att den inte bör ätas oftare än två till tre gånger per år av barn och kvinnor i fertil ålder. Övriga rekommenderas att inte äta den oftare än en gång i veckan.

Men några sådana kostråd har de fransmän som ätit av Östersjöfisken som såldes från Blekinge inte tagit del av.

Åklagaren hade yrkat på 3,5 års fängelse för den man som han såg som huvudansvarig för exporten och ett lägre fängelsestraff för den andre åtalade. Samtidigt utkrävde han tre miljoner kronor i företagsbot från det exporterande företaget. Men domen innebär ett frikännande på alla punkter.

TT