Nyheter

Fortsatt nej till kontant betalning

Stockholms stad har haft rätt i att avveckla kontant betalning av parkering, anser Kammarrätten i Stockholm. Bakgrunden är att i september 2015 beslutade kommunen att ge Trafikkontoret i uppgift att avveckla betalning med mynt i stadens parkeringsautomater.(TT)
Publicerad 13 april 2017

Stockholms stad har haft rätt i att avveckla kontant betalning av parkering, anser Kammarrätten i Stockholm.

Bakgrunden är att i september 2015 beslutade kommunen att ge Trafikkontoret i uppgift att avveckla betalning med mynt i stadens parkeringsautomater. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Kammarrätten konstaterar nu i sin dom att det finns en skyldighet att ta emot kontant betalning enligt riksbankslagen, men att undantag finns. Fallet med parkeringsavgiften anses vara ett sådant.

Kammarrätten anser att uttaget av parkeringsavgifter är en frivillig avtalsrelation, och att inget beroendeförhållande finns mellan kommunen och den enskilde i fallet. Man konstaterar också att kommunen inte har någon skyldighet att erbjuda gatuparkering. Beslutet är därför inte olagligt.

Kammarrätten var inte enig, två ledamöter var emot.

TT