Annons
Nyheter

Fortfarande status med smart mobiltelefon

Smart mobiltelefon är fortfarande en statussymbol för en del barn. Billigare mobiltelefoner med knappar är mer vanlig i låginkomstfamiljer än i höginkomstfamiljer, visar en rapport från Statens medieråd.(TT)
Publicerad 2 december 2017

Familjens inkomst och utbildningsnivå spelar en fortsatt viktig roll för barns tillgång till och användning av medier, konstaterar medierådet i "Ungar & medier 2017: demografi" som handlar om hur barns och ungas medievanor påverkas av föräldrarnas härkomst, utbildning och inkomst.

Föga förvånande visar det sig att barn i familjer med hög inkomst har större tillgång till nästan all sorts medieteknik. Jämfört med demografirapporten från 2015 minskar dock vissa skillnader mellan olika inkomstgrupper och mellan barn till svenskfödda respektive utlandsfödda föräldrar.

Annons

Syns tydligt

Även om smarta mobiltelefoner blir allt vanligare har de ännu inte förlorat sin statusroll, påpekar medierådet.

Bland de yngre barnen (5-8 år) återfinns enklare knapptelefoner hos tio procent från låginkomstfamiljer (den tiondel med lägst hushållsinkomst) jämfört med två procent hos höginkomstfamiljer (den tiondel med högst hushållsinkomst).

Hos äldre barn (9-12 år) har skillnaden växt till 15 respektive 0 procent.

Ett måste

Sverker Sikström, professor i kognitiv psykologi vid Lunds universitet, tror att mobiltelefonen fortfarande kan ha en stigmatiserande statusroll.

””
””

Fotnot: Nomofobi (från engelskans "no mobile phone phobia") betyder att man har fobi eller känner obehag när man inte har tillgång till sin mobiltelefon.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons