Nyheter

Förnyelse ska lyfta FP

Folkpartiet ska förnya sin politik på fjorton områden. - Det är ett mycket omfattande förnyelsearbete vi nu drar igång, säger partiledaren Jan Björklund. Alliansen förlorade valet 2014 och Folkpartiet gjorde sitt näst sämsta valresultat hittills med 5,4 procent av rösterna(TT)
Publicerad 12 mars 2015

Alliansen förlorade valet 2014 och Folkpartiet gjorde sitt näst sämsta valresultat hittills med 5,4 procent av rösterna

””

Bredda bilden

För att ha nya förslag att gå till val på tillsätter partiet nu en globaliseringskommission och en välfärdskommission med sju arbetsgrupper i varje. Totalt omkring hundra folkpartister ingår i grupperna. Enligt Björklund har inget annat parti sjösatt ett sådant brett förnyelsearbete.

””

Partiets valanalysgrupp ansåg att bilden av partiet har dominerats alltför mycket av några få frågor, framförallt skolpolitiken.

Besviken på Alliansen

Globaliseringskommissionen är tänkt att ta vid där den förra Alliansregeringens Globaliseringsråd slutade. Där kommer framförallt frågor som skatter, utbildning och forskning att tas upp. Björklund är besviken på hur Alliansregeringen hanterade förslagen från Globaliseringsrådet.

””

De kontroversiella frågorna där handlade om att sänka skatten för högre inkomster och om att göra arbetsrätten mer flexibel.

Välfärdskommissionen ska bland annat behandla vårdfrågor, äldrefrågor och jämställdhet.

TT