Annons
Nyheter

Utredare: Barnkonvention ska bli lag

Barnkonventionen ska bli svensk lag från och med januari 2018, enligt regeringens utredare. Men Sverige har redan fått kritik för "dubbla budskap". Regeringens särskilde utredare Anita Wikström lämnade i dag över förslaget i utredningen till barnminister Åsa Regnér (S).(TT)
Publicerad 11 mars 2016

Regeringens särskilde utredare Anita Wikström lämnade i dag över förslaget i utredningen till barnminister Åsa Regnér (S). Wikström har kommit fram till att artiklarna 1-43.1 samt 44.6 i barnkonventionen ska börja gälla som svensk lag den 1 januari 2018. Tanken är att ett införlivande skulle stärka barnens rättigheter och innebära ett skarpare juridiskt verktyg.

””

Utredaren föreslår vissa lagändringar, bland annat när det handlar om våld mot barn.

””
Annons

Innebär svårigheter

Förslaget gäller föräldrar eller andra som fostrar barnet.

””

Hon konstaterar dock att det också innebär svårigheter, eftersom en del artiklar i konventionen är vaga och allmänt formulerade, "som kan ge ett inte obetydligt utrymme för tolkning".

En fråga är hur man hanterar eventuella kollisioner mellan annan svensk lagstiftning och barnkonventionen.

””

Brister i rättigheter

Kartläggningen visar att det finns brister i hur barns rättigheter fungerar i Sverige. Regeln om barnets bästa fungerar inte alltid, trots att detta är stadgat i lag. Utredningen konstaterar också att myndigheter ibland glömmer att barn har rättigheter. Bland annat har de kartlagt barn i migrationsprocessen, stöd och service till barn med funktionsnedsättning, barn som bevittnat våld i familjen och barn som utsatts för våld.

””

Hon menar att analyser saknas över vilka konsekvenser olika beslut får för barnet och att barn inte får komma till tals i tillräcklig utsträckning.

””

Sverige kritiseras

Lisa Eriksson, ordförande för Nätverket för barnkonventionen där bland andra Rädda Barnen och Unicef ingår, är säger att hon är glad över att utredningen har kommit till stånd.

””

En grupp experter riktar hård kritik mot Sverige för att ge dubbla budskap.

Annons

"I februari föreslogs att vissa grupper av barn ska vägras sina rättigheter. Ungefär samtidigt lade regeringen fram förslag till en ny tillfällig utlänningslag som helt saknar barnrättsperspektiv", skriver bland andra Louise Dane, doktorand i offentlig rätt, och Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, på Svenska Dagbladets debattsida.

En skyldighet

De sex juristerna konstaterar att barnkonventionen inte ger utrymme för att särskilja barn.

"Att underteckna konventioner innebär en skyldighet att efterleva vad som stadgas. Skyldigheten i sig förändras inte genom att göra barnkonventionen till lag, men politiker som nu står bakom en inkorporering kan inte endast få plocka politiska poäng på denna åtgärd, de måste också se till att skyldigheterna tas på allvar", heter det i artikeln.

Att samhället står inför utmaningar och att det är svårt får enligt experterna inte vara ett argument för att diskriminera.

"Politiker har ett ansvar att hantera även svåra situationer", skriver artikelförfattarna.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons