Nyheter

Flest män i dödliga cykelolyckor

Nästan dubbelt så många män som kvinnor omkommer i cykelolyckor, enligt en ny studie från VTI. - Det följer det generella mönstret att män är mer risktagande än kvinnor, säger genusforskaren Ulf Mellström.(TT)
Publicerad 6 april 2017

Sammanlagt 271 dödsfall hos cyklister åren 2005-2015 har analyserats av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

I snitt omkom 25 personer varje år under den undersökta perioden.

””

Män över 40

Studien visar att de omkomna männen är fler än kvinnorna i samtliga åldersgrupper, utom i gruppen 20-29 där dödsfallen var väldigt få men kvinnorna något fler - sju kvinnor och fyra män.

Totalt omkom 86 kvinnor och 185 män, alltså nästan dubbelt så många män som kvinnor.

Enligt Ulf Mellström, professor i genusvetenskap, visar forskning att män generellt är mer risktagande i trafiken, oavsett om de sitter i en bil eller på en cykel.

””

Men i den aktuella studien är det i stället gruppen män över 40 år som utmärker sig. De står för två tredjedelar av de undersökta dödsolyckorna.

Alkohol och hjälm

När det gäller dödsolyckorna som skedde nattetid (klockan 21:00 till 02:59) var 46 procent av männen påverkade av alkohol. Motsvarande siffra för kvinnor var 29 procent. Även andra tider på dygnet var det betydligt vanligare att män hade alkohol i blodet.

Studien visar också att endast 17 procent av dem som omkom använde hjälm.

””

Den låga hjälmanvändningen visar sig tydligt i att drygt 80 procent av de döda fått en dödlig eller allvarlig skallskada.

Förslag på förbättringar

De flesta dödsolyckorna skedde i korsningar och Camilla Ekström funderar över om man kan göra det säkrare för cyklisterna genom att förtydliga vad som gäller för väjningsplikt.

””

TT