Nyheter

Fler kvinnliga direktörer

De kvinnliga direktörerna blir stadigt fler. Men det är en bra bit kvar tills det är jämställt. Var sjätte vd är i dag en kvinna. Statistik från Svenskt Näringsliv visar att av deras närmare 60 000 medlemsföretag har 17 procent en kvinnlig vd. 2013 var den siffran 15,2 procent.(TT)
Publicerad 7 mars 2015
De kvinnliga direktörerna blir stadigt fler. Men det är en bra bit kvar tills det är jämställt. Var sjätte vd är i dag en kvinna. Statistik från Svenskt Näringsliv visar att av deras närmare 60 000 medlemsföretag har 17 procent en kvinnlig vd. 2013 var
De kvinnliga direktörerna blir stadigt fler. Men det är en bra bit kvar tills det är jämställt. Var sjätte vd är i dag en kvinna. Statistik från Svenskt Näringsliv visar att av deras närmare 60 000 medlemsföretag har 17 procent en kvinnlig vd. 2013 var

Statistik från Svenskt Näringsliv visar att av deras närmare 60 000 medlemsföretag har 17 procent en kvinnlig vd. 2013 var den siffran 15,2 procent. Andelen har ökat ganska stadigt, även om det går relativt långsamt. År 2000 var andelen elva procent.

Inkluderas samtliga chefer, alltså även chefer på lägre nivåer, så var 36 procent en kvinna, enligt fjolårets siffror. Också här har ökningen varit stadig. För 15 år sedan låg den andelen bland de privata företagen på 18 procent.

Mest sannolikt att hitta en kvinnlig chef är inom servicenäringen, där nästan hälften är kvinnor. Enligt Statistiska centralbyråns siffror från 2012 finns 96 procent av alla kvinnliga företagsledare i tjänstebranschen.

Men även inom traditionellt manliga yrken, industri-, transport- och byggsektorn, blir de kvinnliga cheferna fler. Och i bygg- och transportnäringen är andelen kvinnliga cheferna högre än andelen totalt anställda kvinnor i dessa branscher.

TT