Nyheter

Fler dör i fallolyckor

Varje år dör över tusen personer i fallolyckor. Siffran har mer än fördubblats sedan år 2000, enligt Socialstyrelsen. Fall är därmed den vanligaste orsaken till dödsolyckor - fyra gånger så många dör i fallolyckor som i trafiken årligen.(TT)
Publicerad 3 oktober 2016

Varje år dör över tusen personer i fallolyckor. Siffran har mer än fördubblats sedan år 2000, enligt Socialstyrelsen.

Fall är därmed den vanligaste orsaken till dödsolyckor - fyra gånger så många dör i fallolyckor som i trafiken årligen.

Totalt skadas 70 000 människor per år så allvarligt i fallolyckor att de blir inlagda på sjukhus. Oftast drabbas äldre personer. Fallrisken ökar med åldern på grund av svagare muskler, sämre balans och sjukdomar.

Fler kvinnor än män får söka sjukhusvård efter fall, men fler män än kvinnor avlider på grund av fallolyckor, enligt statistiken.

Det finns stora skillnader i statistiken beroende på var man bor i landet.

TT