Annons
Nyheter

Färre som sympatiserar med än röstar på SD

Det är betydligt fler som uppger att de tänker rösta på SD än som faktiskt sympatiserar med partiet. Enligt SCB:s senaste mätning uppgav 14,8 procent att de skulle rösta på partiet.(TT)
Publicerad 8 december 2017

För de flesta andra partier är gruppen som sympatiserar med ett parti större än de som anger att de ska rösta på partiet. Skillnaden anger vilken röstpotential ett parti har. Undantaget är KD, där bara 2,6 procent uppger att de sympatiserar med partiet. I mätningen häromdagen uppgav 3,1 procent att de ska rösta på KD. Även för Centern är gruppen sympatisörer något mindre, 9,2 procent, än gruppen som vill rösta på partiet, 9,5 procent.

Skillnaden mellan kvinnor och mäns sympatier är också störst för SD. 7,7 procent av kvinnorna sympatiserar med partiet, medan siffran för män är 16,1 procent.

Annons

Bara M och KD har också fler manliga sympatisörer än kvinnliga, om än dock inte med lika stora skillnader.

Färre LO-medlemmar

Andelen LO-medlemmar som sympatiserar med SD minskar. I maj var det 21,3 procent, en siffra som sjunkit till 20,0 procent i november. Bland kvinnliga LO-medlemmar är siffran 14,9 procent, en minskning från 16,3 i maj. Bland manliga LO-medlemmar sympatiserar 23,6 procent med SD, en minskning också det, från 25,1 i maj.

Däremot finns det ingen signifikant skillnad i sympatier för SD mellan människor med utländsk respektive svensk bakgrund.

Fler utrikesfödda

Sympatierna för Socialdemokraterna bland LO-medlemmar ökar, från 44,7 i majundersökningen till 46,4 i november. Stödet för partiet ökar även bland TCO- och Saco-medlemmar. S är störta parti i samtliga tre organisationer.

S har ett större stöd bland utrikes födda än bland inrikes födda. För Moderaterna gäller det omvända. Stödet för M bland LO-medlemmar har ökat från 10,5 i maj till 12,1 procent i november.

Vad gäller ålder sympatiserar äldre i större utsträckning med Socialdemokraterna än yngre, medan stödet för M är störst i åldrarna 18-49 år och lägst bland dem över 65 år.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons