Nyheter

Färre flyktingar lånar till hemmet

Under 2018 fick 12 000 personer ett lån för att kunna utrusta sin nya bostad. Hemutrustningslånet är riktat till nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd, och är på maximalt 10 000 kronor för en ensamstående och 35 000 kronor för en familj. Totalt betalades 139 miljoner kronor ut i lån.(TT)
Publicerad 8 mars 2019

Under 2018 fick 12 000 personer ett lån för att kunna utrusta sin nya bostad. Hemutrustningslånet är riktat till nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd, och är på maximalt 10 000 kronor för en ensamstående och 35 000 kronor för en familj. Totalt betalades 139 miljoner kronor ut i lån.

Jämfört med 2017 sjönk antalet låntagare med 42 procent och förklaras med den minskade flyktingmottagningen.

Det är fler män än kvinnor som söker lånet och flertalet är i åldern 20-29 år. Under de senaste åren har en tydlig majoritet av låntagarna kommit från Syrien, enligt en rapport från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det är CSN som administrerar lånet, trots att det inte är kopplat till studier.

Det totala antalet låntagare i slutet av förra året var knappt 93 000, varav de flesta var skyldiga 25 000 kronor eller mindre. Skuldsättningen har minskat successivt under ett antal år.

TT