Nyheter

Farofylld skogsröjning i stormens spår

En man på Åland har redan dött under skogsröjning i spåren av stormen Alfrida. Under röjningsarbetet efter stormen Gudrun 2005 miste elva personer livet. När vindarna bedarrat återstår, för skogsägare, ett arbete som kan innebära större livsfara än själva stormen.(TT)
Publicerad 5 januari 2019

Skogsägaren Stefan Lindskog är i färd med att utvärdera skadorna på sina ägor, sex kilometer norr om Rimbo i Uppland, när TT träffar honom.

””

Skogen är full av hängande träd som utgör en stor risk.

””

Maskiner krävs

Stefan Lindskogs vår kommer nu att gå åt till att röja upp i förödelsen, med hjälp av skogsmaskiner.

””

TT: Vad kommer det här att kosta dig?

””

Farligt arbete

Stormen Alfrida fällde ovanligt många träd, i synnerhet i Upplands och Stockholms län. Många skogsägare står nu inför ett svårt röjningsarbete.

Riskerna med skogsröjning efter en storm är många och allvarliga. Den som inte har tillräcklig vana och kunskap ska över huvud taget inte ge sig på det.

””

Efter stormen Gudrun 2005 dog elva personer under röjningsarbetet, och 141 skadades, enligt statistik från Arbetsmiljöverket. De flesta omkomna var egenföretagare.

Ta proffshjälp

Med tanke på farorna är det viktigt att ta hjälp av proffs i röjningen. Skogsstyrelsen uppmanar skogsägare att ta kontakt med sitt så kallade skogliga ombud för hjälp med avverkning.

””

I nuläget manas skogsägare till lugn och besinning.

””

Deadline 1 juli

Deadline för röjning av stormskadad skog är den 1 juli. Detta då virke som ligger kvar till sommaren riskerar insektsangrepp, i synnerhet från granbarkborren.

För den som ska röja i större skadade skogsarealer är det viktigt att kontakta Skogsstyrelsen.

””

TT