Nyheter

Fångar ska kunna föras över direkt

Justitieminister Morgan Johansson (S) vill snabba på överföringen av utländska fångar. Så fort en dom vunnit laga kraft ska överförandet inledas. - Det finns ingen anledning för Sverige att fylla våra fängelser med fångar som egentligen inte ens ska återrehabiliteras här, säger han.(TT)
Publicerad 15 juli 2018

Morgan Johansson ser flera problem med dagens system, ett är att det går alldeles för långsamt, och att svenska myndigheter ibland dömer att det inte är lönt att starta en överlämningsprocess. Det vill justitieministern ändra på. På departementet bereds ett förslag om ett särskilt skyndsamhetskrav för domstolar och Kriminalvården för att snabba upp processen.

””

I praktiken skulle det innebära att så fort en dom vunnit laga kraft så ska fången kunna föras över.

””

Morgan Johansson tycker inte att det är värt att gå via EU, utan vill i stället förhandla direkt med enskilda länder.

””

Polen skulle kunna bli det första landet dit medborgare som döms i Sverige snabbt förs över efter att domen vunnit laga kraft.

””

Sverige har också en överenskommelse med Georgien, och arbetar med att få till avtal med Litauen och Rumänien. Tillsammans med Polen är det de fyra länder som polisen pekat ut därifrån flertalet stöldligor som härjar i Sverige bedöms komma.

Rumänien har fått kritik för standarden på sina fängelser, och Kriminalvården har sett det svårt att överflytta straff dit. Johansson vill se ett avtal där landet garanterar att fångarna placeras i anstalter som lever upp till kraven.

””

TT