Annons
Nyheter

Familjestöd ska ses över

Nästan var tredje familj med bostadsbidrag drabbas av återbetalningskrav. Nu vill regeringen se till att färre blir skuldsatta. För många föräldrar, särskilt ensamstående, med låg inkomst är bostadsbidraget en viktig inkomstkälla.(TT)
Publicerad 2 september 2018

För många föräldrar, särskilt ensamstående, med låg inkomst är bostadsbidraget en viktig inkomstkälla.

Men nästan en tredjedel av hushåll med bostadsbidrag drabbas av återbetalningskrav när året är slut. I snitt handlar det om 6 700 kronor.

””
Annons

Orsaken till att så många krävs på återbetalning och riskerar bli skuldsatta är att rätten till bostadsbidrag bedöms på den förväntade inkomsten under det kommande året.

Stort mörkertal

””
””

Strandhäll hävdar att det dessutom finns ett stort mörkertal av människor som skulle vara berättigade till bostadsbidrag, men som inte vågar söka på grund av återbetalningsrisken.

Därför tillsätter regeringen nu en utredning för att titta på hur systemet med beräkning av bostadsbidrag kan förbättras. Det är, enligt Strandhäll, möjligt eftersom arbetsgivarna ska börja rapportera in månadsuppgifter till Skatteverket från och med 2019.

Får mer

Utredningen ska också se över det underhållsstöd som Försäkringskassan betalar till ensamstående föräldrar. Stödet, som är lika stort för alla, ges när den föräldern som inte bor med barnet inte betalar något underhållsbidrag.

Underhållsbidraget beräknas utifrån barnets behov, vilket enligt Strandhäll innebär att många sådana barn får högre underhåll än de barn som får det av riksdagen fastställda statliga underhållsstödet.

Utredningens uppdrag är att titta på om till exempel det statliga underhållsstödets konstruktion ska förändras så att större hänsyn till barnets behov.

””
””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons