Nyheter

EU föreslås stärka Bulgariens gräns

EU:s ordförande Donald Tusk ber EU-länderna hjälpa Bulgarien med gränsskydd mot Turkiet. - Aldrig mer kan vi tillåta att våra gränser översvämmas av vågor av irreguljära migranter som under 2015, säger Tusk.(TT)
Publicerad 9 september 2016

Tusk uttalade sig, utan att svara på frågor, inför en träff med statsminister Stefan Löfven i Stockholm. Träffen är ett av hans nedslag i europeiska huvudstäder inför det informella EU-toppmötet i Bratislava den 16:e september. Tusk och övriga EU-ledare vill att mötet ska kunna visa att EU bland annat kan ge medborgarna skydd, i vid mening.

Tusk anser att EU i första hand måste ta itu med tre saker- okontrollerad migration, terrorism och rädsla och oro kopplade till globalisering. Men högst på agendan är att säkra EU.s yttre gränser.

””

Tusk uppmanar

Ett första test är att få ett tillräckligt antal medlemsländer på mötet i Bratislava att säga att de ställer upp med gränsvakter och utrustning för att hjälpa Bulgarien att bevaka landets gräns mot Turkiet och asylsökande och andra personer som vill in i EU. Tusk uppmanar dem att göra det.

Bratislavamötet kom till som en följd av Storbritanniens ja i folkomröstningen om att lämna EU, men sägs nu komma att handla mer om EU:s framtid och vad unionen bör satsa på för att återvinna förlorat förtroende bland medborgarna. Britterna är inte inbjudna.

Kräver ansvarstagande

Som vid flera andra krislägen som uppstått i EU hävdar Tusk och de flesta andra EU-länder att unionen och dess ledare måste lyssna mer till medborgarna vilja och oro och visa att EU klarar av att "leverera".

””

Fler EU-länder måste ta mer ansvar för flyktingläget, framhåller Löfven.

Debatten om EU:s framtid den här gången ska ta avstamp i en diskussion utan slutsatser i Bratislava, och fortsätta under höst och vinter med sikte på resultat vid ett möte i Rom i vår.

TT