Nyheter

Enkät: S-företrädare inför kongressen

TT ställde två frågor till företrädare för de olika grenarna i Socialdemokraterna och arbetarrörelsen. 1. Vad är viktigast med kongressen? 2. Vad tror du blir den största stridsfrågan? Partiordförande Stefan Löfven: 1.(TT)
Publicerad 6 april 2017

Partiordförande Stefan Löfven:

1. - Viktigaste med kongressen är att samlas under temat tryggheten. Det är ett väldigt tydligt budskap att framtiden blir annorlunda. Att vi ska utveckla den svenska modellen och att vi känner att vi är på rätt väg men att det är mycket kvar att göra.

2. - Vet inte, vi har många frågor, migrationsfrågan, tiggeriet, skolan. Men det är så jag vill ha det, kongressen ska samlas just för att diskutera. Sen hittar vi en lösning. Under hela processen i partistyrelsen med svaren på motionerna har det varit en otroligt pragmatisk process.

LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson:

1- För LO är det viktigast att fokusera på ojämlikheten och att minska klyftorna i samhället. Vi tycker att Socialdemokraterna borde försöka inta en mer modig inställning efter kongressen. Vi tycker att de har hukat alldeles för mycket, vi borde våga ta i mer när det gäller reformer i Sverige. Partiet måste våga släppa sargen.

2. - Det finns ingen självklar stridsfråga. Jag tror att det kan bli ganska oväntade konflikter, religiösa friskolor till exempel.

Ordförande i Tro och Solidaritet (tidigare Broderskapsrörelsen), Ulf Bjereld:

1. - S-kongressen bidrar till att samla och mobilisera partiet inför valåret 2018. Här läggs grunden för politikutvecklingen och kongressen blir en offentlig manifestation av svensk socialdemokrati i dag.

2. - Flykting- och asylpolitiken. Bland partiaktiva gräsrötter finns ett missnöje med den nya hårda lagstiftningen. Ett återinförande av permanenta uppehållstillstånd och underlättande av familjeåterförening skulle inte bara vara humant utan också ha positiva effekter på integrationen.

SSU-ordförande Philip Botström:

1. - Att samlas och formulera politiken som socialdemokraterna kommer att gå till val på 2018. Kongressen blir en viktig och nödvändig vitamininjektion för hela arbetarrörelsen.

2. - Jag hoppas att utbildningsfrågorna blir det område som vi lägger mest energi på att debattera. SSU får stöd av allt fler delegationer som vill gå längre än partiledningen för bryta skolsegregationen.

Ordförande i S-kvinnor Carina Ohlsson:

1. - Det är på kongressen vi kommer samman, diskuterar samhällsutvecklingen, både i Sverige och internationellt. Känner att partiet nu är mer enigt än på länge. Kongressen är viktig för att stärka partiet, sätta riktningen för vår politik och våra beslut.

2. - För oss S-kvinnor finns flera frågor vi tar strid för och vill se tydligare ställningstaganden kring. Inte minst i kvinnofridsfrågorna, vi vill se en nollvision för mäns våld mot kvinnor, alla kommuner ska ha handlingsplaner för hedersrelaterat våld, och pornografins skadliga verkningar måste utredas. Asylrätten är också viktig - S-kvinnor vill se permanenta uppehållstillstånd och rätt till familjeåterförening för skyddsbehövande. Vi vill också att partiet tar ställning mot religiösa friskolor för att nämna några viktiga frågor.

TT