Nyheter

Efter attacken: Låsta skolor och passersystem

Låsta dörrar, passerkort och iscensatta krissituationer. Sedan skolattacken i Trollhättan har Eskilstuna kommun vidtagit flera olika åtgärder - men för det värsta tänkbara är det svårt att förbereda sig. - Jag tror inte att man kan bli helt redo, säger Lena Calmegård på Rinmangymnasiet.(TT)
Publicerad 1 mars 2019

På Rinmangymnasiet i Eskilstuna hade ledningen planerat in en krisutbildning i slutet av oktober 2015. Upprepade skolattacker i bland annat USA hade skapat en växande oroskänsla.

Några dagar innan övningen dödade Anton Lundin Pettersson tre personer på Kronans skola i Trollhättan.

””

Måste bära passerkort

Attacken i Trollhättan 2015 blev startskottet för omfattande säkerhetsåtgärder på flera skolor runt om i landet. 2016 genomförde Rinmangymnasiet den praktiska övning i PDV, pågående dödligt våld, som skulle ha skett året innan, där ett företag hyrdes in för att iscensätta en krishändelse med skådespelare, psykologer och knallskott.

Man införde också ett mentorskap för våldsprevention, genomförde fler kris- och stabsledarutbildningar, tog beslutet att låsa skolan samt införde ett passersystem där alla som vistas på skolan måste bära passerkort. För två år sedan låstes skolan helt.

””

Det har även anordnats workshops där elever fått fotografera platser i skolan som de upplever som potentiellt otrygga.

””

"Kan man förbereda sig?"

Rinmangymnasiet har jobbat med övervakningskameror under en längre period. Men efter Trollhättan har systemet byggts ut.

””

Än så länge har skolans krisutbildningar främst varit riktade mot personalen. Nästa steg är att inkludera även eleverna i en större omfattning.

TT: Hur redo skulle du säga att ni är för en eventuell attack?

””

Låser förskolor

Mikael Hauk är säkerhetssamordnare i Eskilstuna och har det övergripande ansvaret för säkerheten i kommunens samtliga skolor. Han berättar att säkerheten utökats även i grund- och förskolor under de senaste åren.

””
””

Hot och våld ökar

Mikael Hauk har varit säkerhetssamordnare i Eskilstuna i åtta år. Han menar att behoven ändrats drastiskt de senaste åren, trots att Sverige varit relativt förskonade från större attacker jämfört med många andra länder.

””

Samtidigt menar han att det förebyggande arbetet är minst lika viktigt som de rena säkerhetsåtgärderna.

””

TT