Nyheter

Att vara ensamstående kan vara en riskfaktor

Hur gammal man är och var man bor påverkar risken att utsättas för brott. Det kan också spela roll om man är ensamstående eller inte, visar en analys som Brottsförebyggande rådet gjort av svenskarnas utsatthet för brott.(TT)
Publicerad 14 januari 2019

Brottsförebyggande rådet, Brå, undersöker årligen utsattheten för vissa typer brott i den Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

Nu har myndigheten gjort ännu en analys av svaren i NTU, och fått fram vilka riskfaktorer det är som påverkar utsattheten för dessa brott mest. Ålder, bostads- och familjetyp är de faktorer som påverkar risken mest, visar analysen.

Exempelvis minskar risken att utsättas för brott ju äldre man blir. Vid misshandel är det särskilt tydligt att unga drabbas i högre utsträckning.

Andra levnadsmönster

””
””

Även ensamstående utan barn löper en förhöjd risk för exempelvis misshandel - vilket också skulle kunna förklaras med ett levnadsmönster där man befinner sig mer ute. Samtidigt är risken att utsattas för misshandel och flera andra typer av brott ännu högre för ensamstående med barn.

””

Flickor nätkränks mest

Analysen visar också att kort- och kreditbedrägerier är den brottstyp där det är minst skillnad mellan olika ålderskategorier. Risken att drabbas av sexualbrott är tio gånger större för kvinnor än för män.

Att bo i ett flerfamiljhus är också något som ökar risken att utsättas för brott. Nätkränkningar ser man är något som särskilt drabbar flickor/unga kvinnor i åldrarna 16-19.

””

TT