Annons
Nyheter

Ann Linde: Säpo informerade inte

Säpo informerade förra statssekreteraren Ann Linde (S) om den hotande säkerhetsläckan i Transportstyrelsen - men hon agerade inte. Linde säger till TT att hon fick information om allvaret i ärendet i ett senare skede.(TT)
Publicerad 2 september 2017

Ann Linde, numera EU- och handelsminister, har själv uppgett att hon i september 2015 fick information från Säpo. Två månader senare kom en ännu skarpare varningssignal. Då ville Säpo stoppa outsourcingen till IBM, skriver Svenska Dagbladet.

Som inrikesministerns statssekreterare var det Ann Lindes uppgift att leda krishanteringen i regeringskansliet, med mandat att sammankalla flera organ vid allvarliga händelser. Men hon kallade aldrig till några sådana möten.

Annons

Informerades inte

Anledningen är, enligt Linde själv, att hon först vid ett senare tillfälle fick veta att Säpo försökt stoppa outsourcingen och att hon inte fick veta det i november 2015.

TT: Säpo tog inte upp detta vid de möten ni har löpande, vid den här tidpunkten?

””
””

Ann Linde anser också att beskrivningen om att Säpo larmade om Transportstyrelsen vid det första mötet i september inte stämmer.

””

"Kan alltid lära"

Därför ska det enligt EU-ministern inte heller ha funnits någon anledning att sammankalla regeringskansliets krisorganisation. Hon framhåller också att det är svårt att ge all information när så mycket av den är sekretessbelagd - men att riksdagens konstitutionsutskott kommer att få ta del av allt.

TT: Finns det sekretessbelagda uppgifter i det här som kan vara besvärande för regeringen?

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons