Nyheter

Abortvägrande barnmorskan förlorar i AD

Barnmorskan Ellinor Grimmark som nekats anställning för att hon vägrat utföra aborter förlorar fallet i Arbetsdomstolen. - Det var ett väntat beslut, säger en besviken Grimmark. Ett positivt besked säger å andra sidan Vårdförbundet(TT)
Publicerad 12 april 2017

Ellinor Grimmark förstår inte hur hon skulle hota aborträtten:

””

Hon och hennes juridiska ombud ska nu läsa igenom domen ordentligt och överväga om hon ska överklaga till Europadomstolen.

Inte heller Victoria Enkvist, doktor i konstitutionell rätt vid Uppsala Universitet, tycker att Arbetsdomstolens beslut var oväntat.

””

Vägledande dom

Arbetsdomstolens beslut kommer att vara vägledande för liknande mål i framtiden, men om Europadomstolen så småningom kommer fram till en annan slutsats kan det komma att påverka svensk lagstiftning.

Ann Johansson, vice ordförande för Vårdförbundet, har nu farhågor om frågan drivs till Europadomstolen.

””

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) säger att han inte vill kommentera det enskilda rättsfallet.

””
””

Bevis saknas

I domen skriver AD att "Arbetsdomstolen anser att en del krav är för gamla, preskriberade, och att barnmorskan inte bevisat vissa påståenden".

Barnmorskan tvingas nu att betala motpartens rättegångskostnader på 925 000 kronor. Hon kommer även att betala 606 000 kronor för Region Jönköpings kostnader i Arbetsdomstolen. Själv anser Grimmark att hon döms till böter för sina åsikter.

Det föreligger ingen diskriminering konstaterar Anders Liif, HR-direktör vid Region Jönköping, efter att ha tagit del av Arbetsdomstolens beslut. Han tycker att domen är en tydlig bekräftelse på det som tingsrätten och DO tidigare kommit fram till.

””
””

TT