Nyheter

90-dagarsgaranti blir kostsam för AF

Regeringens största vallöfte - 90-dagarsgarantin för jobb till unga - blir en resurskrävande historia för Arbetsförmedlingen. Om den införs behöver myndigheten 2,6 miljarder kronor extra nästa år och 5 miljarder 2017.(TT)
Publicerad 10 mars 2015
Regeringens största vallöfte - 90-dagarsgarantin för jobb till unga - blir en resurskrävande historia för Arbetsförmedlingen. Om den införs behöver myndigheten 2,6 miljarder kronor extra nästa år och 5 miljarder 2017. I Arbetsförmedlingens (AF) budgetun
Regeringens största vallöfte - 90-dagarsgarantin för jobb till unga - blir en resurskrävande historia för Arbetsförmedlingen. Om den införs behöver myndigheten 2,6 miljarder kronor extra nästa år och 5 miljarder 2017. I Arbetsförmedlingens (AF) budgetun

I Arbetsförmedlingens (AF) budgetunderlag till regeringen finns 90-dagarsgarantin för unga formellt inte med. Regeringens budgetförslag blev nedröstat i december och just nu är det Alliansens budget som gäller. Men regeringen har signalerat att reformen ska genomföras så snart det är möjligt och AF har gjort en särskild beräkning av hur mycket extra pengar myndigheten då behöver.

Stora kostnader

””

Garantin innebär att unga ska erbjudas jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar. I valrörelsen lovade Socialdemokraterna 32 000 traineejobb i äldreomsorg, vård och fritidshem, men höstens nedröstade budget innehöll bara 12 200 för 2015 och 2016.

Om AF ska klara av uppdraget måste handläggarna bli fler, utbildningar köpas in och troligen kommer fler unga att skrivas in hos AF och bli berättigade till ersättning, även fler med funktionsnedsättning. Arbetssättet blir ett annat, och mer kostsamt, tror AF.

Går ut över annat

Om garantin införs utan att myndigheten får mer pengar måste kraftiga omprioriteringar göras, till exempel minskade resurser för att jobba med långtidsarbetslösa.

Men fortfarande är mycket oklart. När ska garantin införas, hur omfattande blir den och vad händer med dagens insatser för unga?

””

För staten tillkommer också kostnader för att ersätta de kommuner som tar emot traineejobbare. AF beräknar dessa till 900 miljoner kronor 2016 och runt 2 miljarder per år 2017 och 2018.

Sedan tidigare har AF signalerat att man behöver mer pengar för insatser för nyanlända invandrare. För ett par år sedan skrevs runt 600 nyanlända in varje månad, nu är det ungefär 2 000 och prognosen för 2016 är 4 000 per månad. Tendensen är att fler personer skrivs in än som lämnar.

TT