Nyheter

Mycket dataspelande förbättrar engelskan

Tonåringar som spelar dataspel blir bättre på engelska. Nu visar en ny studie att hur mycket man spelar väger tyngre än vilken typ av dataspel man spelar. Resultaten förvånar Pia Sundqvist, som ansvarat för studien, något. - Tiden är viktigare för ordkunskapen än typen av spel.(TT)
Publicerad 3 februari 2019

Resultaten förvånar Pia Sundqvist, som ansvarat för studien, något.

””

Studien, som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Language Learning & Technology, omfattar drygt tusen niondeklassare.

Eleverna fick göra två ordprov på engelska och också svara på frågor om hur de använder engelska utanför skoltid och vilka vanor de har kring dataspel.

Inte bara speltermer

Resultaten visar att de som spelade hade ett större engelskt ordförråd och var duktigare på svåra ord än jämnåriga som inte spelar.

Dessutom var det så att ju svårare orden var, desto större blev skillnaden i ordkunskap till spelarnas fördel. Ordkunskapen sträcker sig alltså utanför typiska speltermer.

””

I studien ingick även ett mindre urval av niondeklassare, från vilka Sundqvist samlade in uppsatser där användningen av avancerade ord analyserades. Även här lyckades de dataspelande eleverna bäst. Men även några av dem som inte spelade var väldigt duktiga - det gällde dock bara dem som beskrev sig själva som storkonsumenter av engelska på fritiden.

””

Växlar utan problem

Både dataspel och sträcktittande innebär alltså ett informellt lärande av engelska utanför skolan, att man får engelskan "på köpet".

””

Men ihärdigt dataspelande och skärmtittande har såklart även sina avigsidor.

””
””

TT