Nyheter

Anders Olsson: Vi har varit i underläge

Det har gnisslat rejält i samspelet mellan Nobelstiftelsen och Svenska Akademien. Men Anders Olsson, ständig sekreterare i Akademien, nöjer sig med att beskriva tonläget i de utdragna diskussionerna som "ett skorr".(TT)
Publicerad 5 mars 2019

Nobelstiftelsen har suttit med trumf på hand i förhandlingarna med Svenska Akademien. Skandalen kring kulturprofilen och det bristande förtroendet för Akademien har gjort att man kunnat ställa höga krav på institutionen.

””

"Det var avgörande"

Vad var det som gjorde att Nobelstiftelsen till slut bestämde sig för att Akademien hade gjort tillräckligt för att återupprätta sitt förtroende? Anders Olsson lyfter fram stadgetolkningarna, invalen av nya ledamöter, den ökade transparensen och inte minst den utvidgade Nobelkommittén.

””

TT: Vem ersätter honom i Nobelkommittén?

””

"Skeptiska mot åldersgränser

I uppgörelsen med Nobelstiftelsen ingår också att Akademien utreder om det går att tidsbegränsa ledamotskapen. Anders Olsson framhåller att man först och främst ser det som tillämpligt vad gäller de olika kommittéerna - där det är fullt möjligt att sätta en tidsgräns för uppdragen.

””

TT: Kritiker brukar annars rikta in sig på att ni är en åldersstigen samling i Akademien?

””

Makt över litteraturpriset

En fråga som har varit viktig för stiftelsen är att Nobelkommittén får mycket makt över litteraturpriset. Därför kommer kommittén inte att lägga fram en kortlista med fem förslag på pristagare, utan ett enda förslag i höst inför Akademien.

Anders Olsson konstaterar att Svenska Akademien inte har haft mycket att sätta emot Nobelstiftelsens krav.

””

Men på slutet har opinionen svängt, hävdar Olsson.

””

TT