Nyheter

Varnar för norska kreditförluster

Banker i Norge riskerar att tvingas ta mer kreditförluster framöver till följd av den ekonomiska motvinden som skapas av de nedtryckta oljepriserna, varnar Norges finansmyndighet Finanstilsynet i en färsk rapport.(TT)
Publicerad 8 juni 2016

Banker i Norge riskerar att tvingas ta mer kreditförluster framöver till följd av den ekonomiska motvinden som skapas av de nedtryckta oljepriserna, varnar Norges finansmyndighet Finanstilsynet i en färsk rapport.

"Det är viktigt att bankerna gör tillräckliga avsättningar för förluster på riskfyllda exponeringar, både för individuella exponeringar och gruppexponeringar", skriver Morten Baltzersen, generaldirektör på Finanstilsynet i ett pressmeddelande.

Banker har redan allt oftare börjat ge anstånd med betalningar till kunder, vilket enligt Finanstilsynet påminner om utvecklingen under den nordiska bankkrisen på 90-talet och i finanskrisen 2008-2009.

Finanstilsynet, som vill se större buffertar i bankerna, varnar samtidigt för att konsumtionslån med hög ränta ökar snabbt bland norska hushåll, vilket kan slå hårt mot utsatta låntagare.

TT