Nyheter

Vad är apanage?

Det kungliga apanaget har funnits i över 200 år. Om hovet vill ha mer pengar får de fråga regeringen - och kungligheterna får inte ha vanliga jobb med lön. Här är allt du behöver veta om apanaget. Varför får kungafamiljen apanage?(TT)
Publicerad 3 juni 2016

Varför får kungafamiljen apanage?

Även om kungen förlorade sin formella makt 1975 är han fortfarande statschef med representativa funktioner. Bestämmelsen om att kungen ska få bidrag från staten hänger med sedan 1809 års regeringsform.

Vem avgör storleken på apanaget?

Kungahuset skickar budgetunderlag till finansdepartementet och redogör för sin verksamhet. Sedan är det regeringen som beslutar om summan.

Enligt praxis räknas apanaget upp med inflation och löneökningar. Inför 2016 ökades apanaget med drygt sex miljoner kronor för att täcka kostnader för ökad säkerhet kring kungafamiljen.

Hur fördelas det inom kungafamiljen?

Det är inte reglerat i detalj. Statschefen är den som bestämmer hur pengarna ska fördelas.

Vilka får apanage i dag?

Alla som är en del av tronföljden får del av apanaget. Förutom kungen och drottningen är det kronprinsessan med familj, prins Carl Philip med familj och prinsessan Madeleine med familj, enligt hovets ekonomichef Jan Lindman.

Successionsordningen ser just nu ut så här:

1. Kronprinsessan Victoria.

2. Prinsessan Estelle, dotter till kronprinsessan.

3. Prins Oscar, son till kronprinsessan.

4. Prins Carl Philip.

5: Prins Alexander, son till Carl Philip.

6: Prinsessan Madeleine.

7: Prinsessan Leonore, dotter till Madeleine.

8: Prins Nicolas, son till Madeleine.

Vilka får inte apanage?

Prinsessan Madeleines man, Chris O'Neill, valde att avstå från en prinstitel och får inte apanage.

Kungens fyra systrar, prinsessan Margaretha, prinsessan Birgitta, prinsessan Désirée och prinsessan Christina, får inte heller apanage.

Varför redovisar inte kungafamiljen sina kostnader mer öppet?

Frågan är omdebatterad. Sedan 2013 måste Hovstaten redovisa sin ekonomi som vilken annan organisation som helst, med årsredovisning med resultat- och balansräkning. Nu redovisas bland annat kostnader för representation och resor. Däremot framgår inte vad som är privata kostnader respektive kostnader i uppdraget. Regeringen har inte ställt något krav på kungahuset att redovisa privata kostnader.

Får de kungliga ha vanliga jobb samtidigt som de får apanage?

Nej. Det var bland annat därför prins Daniel upphörde med sitt arbete när han gifte sig med Victoria, samt att Chris O'Neill valde bort prinstiteln för att få fortsätta arbeta.

Flera av kungligheterna äger egna aktiebolag, där deras privata förmögenheter ingår, och där de kan få del av kapitalinkomster.

Vilka får apanage i framtiden?

Kronprinsessan Victoria kommer att få apanage - men det finns ingen tydlig gräns för vilka fler som ska få apanage framöver. Att prins Carl Philip och prinsessan Madeleine med familjer kommer att få apanage i framtiden är inte helt säkert, uppger Jan Lindman.

TT