Nyheter

Klen jobbtillväxt i USA

Sysselsättningen i USA ökar betydligt mindre än väntat. Vädret kan ha påverkat, enligt bedömare. Samtidigt föll arbetslösheten till den lägsta nivån på nästan tio år. Efter flera månader med oerhört starka sysselsättningssiffror damp marssiffran ner lite som en kalldusch.(TT)
Publicerad 7 april 2017

Efter flera månader med oerhört starka sysselsättningssiffror damp marssiffran ner lite som en kalldusch. Jobbtillväxten i den amerikanska ekonomin stannade i mars på 98 000 nya arbeten utanför jordbrukssektorn, från återkommande månadssiffror på över 200 000 tidigare, enligt arbetsmarknadsdepartementet.

Det var endast hälften så många som bedömarna hade förutspått. Analytiker som Reuters talat med anar en väderfaktor. Det bistra vädret påverkar som regel byggindustrin negativt.

Samtidigt föll arbetslösheten till 4,5 procent, från 4,7 procent i februari, den lägsta siffran på nästan tio år.

Den klena jobbtillväxten kan, om den håller i sig, göra att ytterligare räntehöjningar från den amerikanska centralbanken dröjer. Löneökningstakten på 2,7 procent, på årsbasis, anses också vara för låg för att få fart på inflationen.

Förutom den oväntat låga marssiffran nedreviderades dessutom siffrorna för februari och januari med sammanlagt runt 40 000 jobb.

Marknadsreaktionen blev relativt måttlig. Aktiebörserna tappade något.

TT