Nyheter

Tummen ner för bostadsförslagen

Bostadsmarknaden behöver reformeras, konstaterar Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Enligt överenskommelsen införs nu fri hyressättning vid nybyggnation, och uppskovsräntan på vinst vid försäljning tas bort.(TT)
Publicerad 11 januari 2019

Hyran för nybyggda bostäder ska sättas efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda bostäder eller genom gängse förhandling, står det i överenskommelsen.

””
””

Berör liten andel

Oavsett tror inte Kopsch att reformen kommer att lösa nuvarande problem på svensk bostadsmarknad. Fri hyressättning är en nödvändighet - men nyproduktion utgör enbart en marginell andel av det totala hyresbeståndet.

””
””

Martin Hofverberg, chefsekonom på Hyresgästföreningen, är av en annan uppfattning och tycker inte att det finns några tveksamheter vad gäller partiernas överenskommelse - förslaget innebär en reglering av nyproduktionshyrorna och ett brott mot den svenska modellen på bostadsmarknaden.

””

Till skillnad från Kopsch ser Hofverberg med förskräckelse på de långsiktiga konsekvenserna. Nyproduktionshyrorna är redan alldeles för höga, hävdar han.

””

Villaägarna önskade på mer

S, C, L och MP har också kommit överens om att slopa uppskovsräntan på vinster vid försäljning.

Uppskovsräntan är den skatt om cirka 0,5 procent per år som bostadsförsäljare som fått uppskov på sin reavinstskatt betalar.

Enligt Håkan Larsson, chefsekonom vid intresseorganisationen Villaägarna, är förslaget långt ifrån tillräckligt.

””

TT