Annons
Nyheter

Sveriges klimatmål klart tuffare än EU:s

Sverige kämpar i motvind för att få EU att kraftigt skärpa gränserna för utsläpp av växthusgaser från fordon. Låga krav inom resten av EU riskerar att slå hårt mot svensk exportindustri. På Volvo Cars har man varit oroliga för den utvecklingen.(TT)
Publicerad 9 oktober 2018

Med stor majoritet införde riksdagen förra året en klimatlag och ett klimatpolitiskt ramverk som hör till de tuffare i Europa. Sveriges totala utsläpp av växthusgaser ska minska till något som kallas netto-noll 2045 då Sverige inte ska ha några nettoutsläpp i atmosfären. Jämfört med 1990 innebär det en minskning med 85 procent.

Utsläppen från inrikestransporter ska minska med 70 procent fram till år 2030, men den jämförelsen görs med år 2010.

Annons

Förvirrande årtal

För att göra det hela ännu mer förvirrande diskuterar ministerrådet nu gränserna för utsläpp av växthusgaser från fordon 2030, men jämfört med 2021. EU-kommissionen föreslå en sänkning med 30 procent, EU-parlamentet tog förra veckan beslut om en kompromiss som landade på 40 procent och vad miljöminister Karolina Skog (MP), med full uppbackning av riksdagens EU-nämnd efter ett beslut i fredags, vill ha är en sänkning med 50 procent.

På väg in till mötet med kollegorna på tisdagen underströk Karolina Skog att det handlar om att placera den europeiska fordonsindustrin i täten när det gäller utvecklingen av miljövänligare bilar. Parlamentets sänkning med 40 procent är en svensk mininivå, underströk hon.

Det är dock många länder som inte delar hennes uppfattning av vad som är bäst för bilindustrin inom unionen. Tyskland är förstås jätten, men i många europeiska länder är den industrigrenen viktig för intäkter och arbetstillfällen. Det märktes tydligt när miljöministrarna gick in till sitt möte på tisdagen och flera gjorde klart att de inte kunde acceptera något högre än kommissionens 30 procent.

Stora risker

Sett till befolkningsmängden är Sverige ett av världens största biltillverkarländer och även om företagen här välkomnar klara regler och miljömål så finns en oro för att Sverige går för långt på egen hand. I sitt remissvar till den parlamentariska Miljömålsberedningen skrev till exempel Volvo Cars för två år sedan "Att gå före i klimatpolitiken är en av regeringens ledstjärnor. Det finns dock stora risker med att gå före resten av omvärlden i en global fråga".

"Tydliga och långsiktiga politiska målsättningar skapar förutsättningar för en sund konkurrens. Ett svenskt mål om att minska koldioxidutsläppen som kraftigt avviker från vår omvärld kan negativt påverka Volvo Cars möjligheter att utveckla de miljömässigt bästa bilarna".

TT

Annons
Annons
Annons
Annons