Annons
Nyheter

Svenska banker saknar regler mot skatteflykt

De svenska storbankerna följer bara en tredjedel av de internationella konventionerna mot skatteflykt. Det visar en granskning som gjorts av organisationen Sveriges konsumenter. Allra sämst är Länsförsäkringar och SEB.(TT)
Publicerad 5 november 2018
””

König projektleder initiativet Fair Finance Guide i Sverige - ett internationellt initiativ i vilken 13 länder ingår och som syftar till att granska storbankernas hållbarhetsarbete.

Av alla områden från miljö och klimat till jämställdhet ligger skatteflykt på absoluta botten för de svenska storbankerna, visar deras egna policydokument.

Annons

De sju största bankerna följer bara en tredjedel av de internationella riktlinjer som har tagits fram av till exempel samarbetsorganisationen OECD. Det samtidigt som majoriteten har verksamhet i olika skatteparadis såsom Luxemburg, Schweiz och Caymanöarna i Västindien.

””
””

Gör undantag

Länsförsäkringar tillämpar bara 15 procent av de internationella riktlinjer och konventioner som Sveriges konsumenter har jämfört med. De uppfyller endast 2,5 av 17 punkter i tabellen där den ena delen handlar om bankens egen verksamhet och den andra delen om vilka krav som ska ställas på de företag som banken investerar i.

””
””

Näst sämst är SEB, följt av Skandia, Handelsbanken, Danske Bank, Swedbank och Nordea.

Samtliga finns närvarande i skatteparadis och trots att de investerar i multinationella jättar kända för aggressiv skatteplanering ställer bankerna väldigt lite krav eller inga krav alls på företagen. Dokument som säger att bolagen till exempel öppet ska redovisa hur mycket de betalar i skatt i varje land, vilket bland andra OECD rekommenderar, lyser med sin frånvaro.

"Är luddiga"

Vad gäller bankernas egen verksamhet och vilka riktlinjer de har för kundernas transaktioner så innehåller policydokumenten ofta luckor, hävdar Jakob König.

Till exempel skriver SEB, som får fyra poäng av 17 möjliga, att de "inte tillhandahåller produkter eller främjar strukturer där det enda syftet är skatteförmåner för kunderna".

””
””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons