Annons
Nyheter

Svårt kräva in studielån utomlands

Med studielån i bagaget är det lättare att fly undan inbetalningar för den som bor utomlands. Riksrevisionen uppmanar till ett bättre internationellt samarbete - annars befaras problemet växa.(TT)
Publicerad 3 maj 2016

Låntagare i utlandet är kraftigt överrepresenterade bland dem som missköter återbetalningen, konstaterar Riksrevisionen i sin rapport.

””

Många i utlandet

Annons

Centrala studiestödsnämnden (CSN) bedömer 14 procent eller 28 miljarder kronor av sina totala fordringar som osäkra. Två tredjedelar av summan handlar om låntagare som inte kan betala på grund av låga inkomster eller andra faktorer som har med lånevillkor att göra. Men 8,3 miljarder kronor är misskötta inbetalningar - och här svarar låntagare som bor i utlandet för hälften av summan.

””

CSN:s ansträngningar för att få utlandsbosatta att betala i större utsträckning har inte gett några synliga resultat, konstaterar Riksrevisionen som uppmanar regeringen och CSN att försöka få till stånd fler avtal med andra länder, för att öka möjligheterna att kunna driva in skulder

””

Otydliga avskrivningar

Men fler brister uppmärksammas också i granskningen. Staten skriver nämligen av stora belopp på studielån utan att det framgår om avskrivningen beror på låntagare som missköter sina återbetalningar eller om det beror på lånevillkoren.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons