Nyheter

Surrande husdjur poppis bland kvinnor

Det surras om bin. Intresset för biodling växer bland kvinnor och unga. Miljömedvetenhet och profilering är tydliga drivkrafter. Just nu pågår Nordiska biodlarkongressen Apiscandia som samlar bientusiaster från Norden och Baltikum i Göteborg.(TT)
Publicerad 9 februari 2019

Just nu pågår Nordiska biodlarkongressen Apiscandia som samlar bientusiaster från Norden och Baltikum i Göteborg.

Och biodling är hett, intygar Lars Hellander, styrelseledamot i intresseorganisationen Sveriges biodlares riksförbund.

””

Traditionellt har fler män än kvinnor sysslat med biodling, men bland de nya medlemmarna finns en större andel kvinnor. Snittåldern bland biodlarna sjunker även, vilket Lars Hellander kopplar till ett ökat intresse för miljöfrågor bland unga.

Anna Lind Lewin på Svenska Bin bekräftar bilden av ett växande intresse.

Profilering viktigt

””

Liksom Lars Hellander tror Anna Lind Lewin att miljömedvetenheten lockar många kvinnor.

””

En annan trend som hon har sett är att fler och fler biodlare vill profilera sig och märka ut honungens ursprung.

””

Splittrad bild

Ytterligare en trend är så kallad kakhonung där inte bara honungen, utan hela bikakan tas om hand.

Den varma sommaren fick allvarliga konsekvenser för bönderna i form av mindre skördar och nödslakt. För biodlarna var bilden mera splittrad.

””

Nyheten om att Kemikalieinspektionen beviljat sockerbetsodlare nöddispens att använda förbjudna preparat innehållande så kallade neonikotindioder sticker i ögonen på många biodlare.

””

TT