Nyheter

Skatteverket får mer muskler mot penningtvätt

Regeringen vill ge Skatteverket rätt att på eget initiativ utreda misstänkt penningtvätt. - Det är inte ovanligt att skatte- och penningtvättsbrott hänger ihop, säger finansminister Magdalena Andersson (S). Redan i dag har Skatteverket viss brottsbekämpande verksamhet.(TT)
Publicerad 7 mars 2019

Redan i dag har Skatteverket viss brottsbekämpande verksamhet. Men regeringen föreslår nu att den så kallade brottskatalogen utökas. Ett av brotten som läggs till är penningtvättsbrott.

””

Risk för upptäckt

Hon tror att Skatteverket ibland har större möjlighet än andra att upptäcka misstänkt penningtvätt, och verket har självt haft önskemål om att kunna bekämpa fler brott.

Just bekämpning av penningtvätt är extra aktuell just nu med avslöjanden om misstänkt penningtvätt genom storbankerna Swedbank, Danske Bank och Nordea.

Regeringen vill också att Skatteverket ska kunna jobba självständigt med att bekämpa olovlig identitetsanvändning, alltså att kriminella använder sig av falska identiteter på olika vis för att begå brott. Inte sällan handlar det om så kallade välfärdsbrott när man försöker lura till sig olika bidrag.

””

Inga nya pengar

Regeringen föreslår att de nya reglerna ska börja gälla den 1 juli i år. Men det blir inga nya pengar när brottskatalogen utökas.

””

TT