Nyheter

Arbetsförmedlingen slår tillbaka mot kritiken

Arbetsförmedlingen är inte dålig på matchning och på att aktivera arbetssökande. Generaldirektör Mikael Sjöberg slår i en TT-intervju tillbaka mot Alliansens kritik.(TT)
Publicerad 3 juli 2018

Alliansens partiledare har gjort klart att de efter en eventuell valseger i september tänker lägga ned Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form - och även Sverigedemokraterna är inne på samma linje. Orsakerna de pekar på är misslyckanden med att matcha sökanden med rätt kompetens till rätt jobb och att Arbetsförmedlingen inte klarar av att tillräckligt aktivera arbetssökanden.

Men Mikael Sjöberg tillbakavisar kritiken om att problemen är djupgående.

””

"Lite tråkigt"

Sjöberg framhåller också att exempelvis matchningen är väldigt svårt att mäta, och att Arbetsförmedlingens insatser inte alltid syns i den officiella statistiken. Arbetsförmedlingen kanske betalar en grävmaskinistutbildning och uppmanar en arbetssökande att söka ett sådant jobb - men när personen får frågan om hur han eller hon fick jobbet säger personen att den sökte själv.

””

Vad gäller aktiveringsnivåerna anser Sjöberg att Arbetsförmedlingen ligger på en ganska bra nivå.

””

Bättre utbildning

En rad områden kan samtidigt förbättras, anser han. Arbetsförmedlingen försöker driva på politiken för att förbättra utbildningssystemen. Men det handlar också om digitalisering och om mer specialiserade arbetsförmedlare.

Dessutom behöver regelverken förenklas, säger Sjöberg.

””

I maj var arbetslösheten bland inrikes födda 3,5 procent - och 20,2 procent bland utrikes födda. Enligt Sjöberg är orsakerna till glappet bristande utbildning, många nyanlända personer men också diskriminering på arbetsmarknaden.

Förändringar oavsett

Samtidigt pekar han på "betydande förbättringar" i arbetet med utrikes födda. Han säger att OECD och EU-kommissionen berömmer Sveriges arbete med gruppen, men att de svenska förhållandena är speciella.

””

Sjöberg luftar ingen oro med anledning av Alliansens nedläggningsplaner, men konstaterar att oavsett vilken regering som styr landet efter valet kommer en omdaning av Arbetsförmedlingen att ske.

””
””

TT