Nyheter

Sänkt skatt gynnade lyxboende

Den sänkta fastighetsskatten gynnade de boende i de mest exklusiva villorna mest, visar en studie. Tvärtemot vad många trodde, så steg inte priserna på bostäder som en följd av den sänkta fastighetsskatten som alliansregeringen införde 2008.(TT)
Publicerad 1 juni 2016

Den sänkta fastighetsskatten gynnade de boende i de mest exklusiva villorna mest, visar en studie.

Tvärtemot vad många trodde, så steg inte priserna på bostäder som en följd av den sänkta fastighetsskatten som alliansregeringen införde 2008. Med ett undantag - de mest exklusiva villorna i Stockholmstrakten, skriver forskarna Mikael Elinder och Lovisa Persson i en studie som de redovisar i Ekonomisk Debatt.

Lägre fastighetsskatt borde för rationella säljare och köpare medföra högre priser på bostaden, men det har alltså inte skett. Forskarna kan inte dra några säkra slutsatser om varför, men en möjlig orsak skulle kunna vara att köparna och säljarna bara är begränsat rationella, det vill säga man förstår inte riktigt hur den sänkta fastighetsskatten slår på lite sikt.

TT