Nyheter

Pensionärer och arbetslösa halkar efter

Svenska hushåll har de senaste 14 åren fått alltmer pengar i plånböckerna - men alla har inte fått det påtagligt bättre. Pensionärer och arbetslösa halkar efter övriga hushåll, konstaterar Swedbank i en undersökning.(TT)
Publicerad 12 april 2017

Utan sänkt inkomstskatt och höjt bostadstillägg skulle många pensionärer inte ha det bättre i dag än 2003, visar undersökningen.

””

Lönerna utvecklas i takt med ekonomin i stort. När tillväxten är god ökar reallönerna och därmed förbättras löntagarnas ekonomi.

””

För ett ensamhushåll har den reala inkomsten efter skatt ökat med 6 650 kronor per månad. En familj med tonårsbarn har 18 750 kronor mer att röra sig med varje månad i år jämfört med 2003.

Inkomstpensionerna har ökat marginellt under samma period, medan garantipensionen är oförändrad

2016 höjdes taket i a-kassan vilket innebär att en arbetslös har fått en inkomstökning med 980 kronor efter skatt per månad sedan 2003.

Det senaste året har ensamhushållet fått någon hundralapp mer i plånboken och tonårsfamiljen knappt 400 kronor mer per månad. För inkomstpensionären blir det i stort sett plus minus noll, medan det för garantipensionären och den arbetslöse blir en lägre inkomst i år eftersom höjningen av garantipensionen mellan 2016 och 2017 äts upp av inflationen.

Även den som är arbetslös får lägre inkomst eftersom taket i a-kassan inte räknas upp automatiskt.

””

TT