Nyheter

Ökad sannolikhet för Fed-höjning

Sannolikheten för att USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) höjer styrräntan redan nästa vecka har ökat till 30 procent enligt prissättningen på terminsmarknaden. För en vecka sedan låg sannolikheten på 20 procent.(TT)
Publicerad 12 september 2016

Sannolikheten för att USA:s centralbank Federal Reserve (Fed) höjer styrräntan redan nästa vecka har ökat till 30 procent enligt prissättningen på terminsmarknaden. För en vecka sedan låg sannolikheten på 20 procent.

Lyftet för sannolikheten kom sedan Fed-ledamoten Eric Rosengren i slutet av förra veckan sagt att han såg det som ett rimligt scenario att höja räntan i september mot bakgrund av en ökad risk för överhettning i ekonomin och på finansmarknaden i USA.

En överhettning skulle kunna tvinga fram snabbare räntehöjningar senare i konjunkturcykeln, vilket i sin tur skulle kunna ge mer betydande tillväxt- och arbetsmarknadsproblem på sikt, enligt Rosengren.

Dollarn har lyft till 8:52 kronor, mot nivåer under 8:40 kronor inför Rosengrens uttalande. Många tillväxtvalutor, som den sydafrikanska randen och den mexikanska peson, har lyft ännu mer markant.

TT