Nyheter

Ojämlikt arbetsliv ger kvinnor lägre pension

Kvinnors pension är i snitt en tredjedel lägre än männens, visar en ny rapport från pensionsbolaget AMF. Ojämlikheten förklaras av lägre snittlöner, fler deltidsarbetande och tidigare pensionering bland kvinnorna. I dag får en kvinnlig pensionär ut i snitt 16 400 kronor före skatt.(TT)
Publicerad 12 mars 2019

I dag får en kvinnlig pensionär ut i snitt 16 400 kronor före skatt. Det är drygt 27 procent lägre än männens snittpension som ligger på 22 600 kronor. Kvinnliga pensionärer är även beroende av garantipension och bostadstillägg i större utsträckning än vad männen är.

Dan Adolphson Björck, trygghetsekonom på pensionsföretaget AMF, anser att sådana åtgärder gör stor skillnad för den som vänder på slantarna.

Fler jobbar deltid

””

Kvinnors lägre pensioner har flera förklaringar, däribland lägre löner. År 2017 uppgick kvinnors snittlön till 77 procent av männens. Lägre löner innebär mindre inbetalningar till tjänstepensionen och i slutändan lägre pension.

En högre grad av deltidsarbete bland kvinnorna är en annan bidragande orsak till lägre pensioner bland kvinnorna. Bland kvinnor i arbetsför ålder jobbar 28 procent deltid jämfört med 8 procent bland männen. Tidigare pensionering och längre föräldraledighet, ibland utan ersättning, nämns också bland förklaringarna.

Jämställt arbetsliv viktigast

- Kvinnor går miste om löneökningar och karriärmöjligheter för att man tar hand om barn, säger Dan Adolphson Björck.

Rapporten visar även att 42 procent av svenskarna över 55 år anser att ett mer jämställt arbetsliv skulle leda till mer jämställda pensioner. Cirka en tredjedel anser att pensionssystemet bör kompensera för ojämlikheterna medan en tiondel anser att ett mer jämställt familjeliv skulle leda till jämställda pensioner.

TT