Nyheter

Oförändrat läge i industrin

Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen inom industrin, uppgick i maj till 54, vilket var oförändrat jämfört med månaden innan. Men delindexen spretar, skriver Swedbank och Silf, som tar fram inköpschefsindex, i ett pressmeddelande.(TT)
Publicerad 1 juni 2016

Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen inom industrin, uppgick i maj till 54, vilket var oförändrat jämfört med månaden innan.

Men delindexen spretar, skriver Swedbank och Silf, som tar fram inköpschefsindex, i ett pressmeddelande. Orderingång och produktion steg något medan flera andra index, bland annat sysselsättning, sjönk och låg under 50.

Inköpschefsindex bygger på intervjuer med cirka 200 inköpschefer inom tillverkningsindustrin. Ett indextal över 50 anses tyda på tillväxt inom industrin.

TT