Annons
Nyheter

Stora skillnader i bidrag

För första gången på fem år ökar inte antalet personer som lever på sjuk- och aktivitetsersättning. Men de regionala skillnaderna är fortsatt stora. Antalet personer som går på bidrag och sociala ersättningar var oförändrat i fjol, jämfört med året före.(TT)
Publicerad 10 mars 2016

Antalet personer som går på bidrag och sociala ersättningar var oförändrat i fjol, jämfört med året före. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) fick 14,3 procent av befolkningen eller 809 475 personer, räknat på årsbasis, antingen sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspension), ersättning vid arbetslöshet eller ekonomiskt bistånd.

Siffrorna anges i så kallade helårsekvivalenter, vilket avser det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer som varit arbetslösa ett halvår vardera en helårsekvivalent.

Annons

Men det finns stora regionala skillnader i hur stor andel av befolkningen som försörjs av ersättningar och bidrag. Som lägst var denna andel i Stockholms län där 10,9 procent av befolkningen 20-64 år levde på sociala ersättningar och bidrag i fjol. Motsvarande siffra i Gävleborg var 18,9 procent.

Förra årets "bubblare" var Södermanlands län där andelen bidragsförsörjda ökade med 0,3 procentenheter, till 17,9 procent, vilket var näst störst andel i hela landet.

TT

Annons
Annons
Annons
Annons