Nyheter

Nya miljökrav oroar bilbranschen

Bilförsäljningen slog rekord i maj och branschen borde vara överlycklig. Men det finns en gnagande oro för vad som ska hända när Sverige vill gå i täten på klimatområdet. "Bästa maj någonsin för nya bilar" löd rubriken i pressmeddelandet från branschorganisationen Bil Sweden för några dagar sedan.(TT)
Publicerad 6 juni 2016

"Bästa maj någonsin för nya bilar" löd rubriken i pressmeddelandet från branschorganisationen Bil Sweden för några dagar sedan. I ett ekonomiskt välmående Sverige finns gott om pengar och uppenbarligen valde många företag och privatpersoner att lägga en hel del på nya bilar. Försäljningen steg 17 procent jämfört med maj förra året.

Normalt brukar det heta att hälsan tiger still, men bilbranschen tvekar inte att kritisera och ifrågasätta ett par nya lagförslag och miljökrav som är på gång. Det gäller till exempel målet att den svenska fordonsflottan inte ska drivas av fossila bränslen 2030. Sedan kommer det nya skattesystemet för personbilar som en utredning nyligen föreslog ska börja gälla 2018. Den nya skatten får formen bonus-malus, vilket fritt översatt betyder morot-piska. Moroten är en bonus på 60 000 kronor till alla som köper en utsläppsfri bil (elbil) och det finns ytterligare två bonussteg för bilar med mycket låga utsläpp.

"Hål i huvudet"

Piskan är en hårdare beskattning av bilar med utsläpp över 95 gram koldioxid per kilometer. Bilbranschens huvudsakliga invändning är att Sverige går före övriga Europa. Inom ett par år kommer nya krav på tester och utsläppsbegränsningar i både EU (Real Driving Emission) och globalt (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures), påpekar Bertil Moldén, vd på Bil Sweden.

””

Noll nettoutsläpp 2045

Vid sidan av det nya skattesystemet så kommer också Miljömålsberedningen med förslag om ett par veckor som ganska säkert kommer att beröra både bilbransch och bilägare. Beredningens uppdrag är att presentera ett miljöpolitiskt ramverk som ska göra det möjligt att nå målet att Sverige inte har ett nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045. Ett delbetänkande i mars från beredningen kritiserades hårt av bland andra Konjunkturinstitutet för att det underskattade de totala kostnaderna för samhället, industrin och hushållen.

Miljömålsberedningens ordförande Anders Wijkman vill inte avslöja innehållet, men att biltrafiken, som står för cirka en tredjedel av växthusgasutsläppen, kommer att påverkas är klart.

””

Höj bensinpriset

””

Anders Wijkman ger också en känga till den klagande bilbranschen.

””

TT