Nyheter

Nordea: Lugnare tillväxtbana

Tillväxten i den svenska ekonomin bromsar in på grund av osäkra utsikter för exporten samtidigt som de inhemska stimulanserna mattas av, skriver Nordea i sin senaste konjunkturrapport. Den inhemska ekonomin dämpas av avstannade räntesänkningar.(TT)
Publicerad 6 september 2016

Tillväxten i den svenska ekonomin bromsar in på grund av osäkra utsikter för exporten samtidigt som de inhemska stimulanserna mattas av, skriver Nordea i sin senaste konjunkturrapport.

Den inhemska ekonomin dämpas av avstannade räntesänkningar. Den inbromsande bostadsmarknaden har också en inverkan, skriver Nordea.

Den kalenderkorrigerade BNP-tillväxten kommer att ligga på 3,0 procent 2016, 1,9 procent nästa år och 2,0 procent under 2018, enligt Nordeas prognos. Det är lägre än finansdepartementets prognos för 2016 och 2017.

Sysselsättningsökningen väntas bli långsammare. Arbetslösheten bedöms bli 6,8 procent i år för att sedan sjunka till 6,7 procent 2018.

Nordea bedömer att inflationen kommer att ligga på 1,5 procent i år och sedan ligga på 1,7 procent under de följande två åren.

TT