Nyheter

Kvinnors pensioner släpar efter

Kvinnors inbetalning till tjänstepension är i genomsnitt 77 procent av mäns. Lägre löner i kvinnodominerade yrken samt deltidsarbete är de främsta orsakerna. Störst är skillnaderna mellan unga, visar ny statistik från AMF.(TT)
Publicerad 9 mars 2015
Kvinnors inbetalning till tjänstepension är i genomsnitt 77 procent av mäns. Lägre löner i kvinnodominerade yrken samt deltidsarbete är de främsta orsakerna. Störst är skillnaderna mellan unga, visar ny statistik från AMF. 30 procent av alla yrkesverksa
Kvinnors inbetalning till tjänstepension är i genomsnitt 77 procent av mäns. Lägre löner i kvinnodominerade yrken samt deltidsarbete är de främsta orsakerna. Störst är skillnaderna mellan unga, visar ny statistik från AMF. 30 procent av alla yrkesverksa

Kvinnors inbetalning till tjänstepension är i genomsnitt 77 procent av mäns. Lägre löner i kvinnodominerade yrken samt deltidsarbete är de främsta orsakerna. Störst är skillnaderna mellan unga, visar ny statistik från AMF.

30 procent av alla yrkesverksamma kvinnor arbetar deltid jämfört med bara 11 procent av männen. Av de privatanställda arbetarna arbetar över 45 procent av kvinnorna och 15 procent av männen deltid.

"Att det är så här stora skillnader mellan kvinnors och mäns inbetalningar till tjänstepension är problematiskt. Det beror dels på att många kvinnor deltidsarbetar, dels på att traditionellt kvinnliga arbetaryrken till exempel inom handeln har lägre löner än i den mansdominerade byggnads- och tillverkningsindustrin", skriver Carina Blomberg, trygghetsekonom på AMF, i en kommentar.

TT