Annons
Nyheter

Räntan upp trots dämpad konjunktur

Den svenska konjunkturen toppar i år. Men när lönerna stiger och maten blir dyrare kommer räntan att höjas efter årsskiftet, spår Konjunkturinstitutet. Nästa år avtar den ekonomiska tillväxten när bostadsbyggandet och näringslivets investeringar minskar, enligt Konjunkturinstitutets nya prognos.(TT)
Publicerad 10 oktober 2018

Nästa år avtar den ekonomiska tillväxten när bostadsbyggandet och näringslivets investeringar minskar, enligt Konjunkturinstitutets nya prognos.

””

Tillväxten av nya jobb avtar nu, vilket gör att KI räknar med att arbetslösheten når en botten på strax över sex procent nästa år.

Annons

Samtidigt räknar KI med att inflationen stiger framöver, bland annat som en följd av stigande löneökningar på den fortsatt starka arbetsmarknaden. Konsumentpriserna ökar från 2,0 procent i år till 2,5 procent nästa år. Enligt Riksbankens mått, KPIF, stiger inflationen långsammare, men KI räknar med att banken gradvis börjar höja styrräntan från februari.

Stark omvärld

Världsekonomin går fortsatt starkt, vilket bidrar till stigande priser i omvärlden som sköljer in över Sverige, enligt KI.

””

Även andra signaler talar för att Riksbanken kommer att höja räntan.

””

BNP-tillväxten väntas landa på 2,4 procent i år för att sjunka till 1,9 procent nästa år och därefter ligga stadigt på den nivån kommande år. Tillväxten hålls uppe av en stark export när omvärlden bedöms gå starkt ekonomiskt, även om handelskrig och brexit hotar den positiva bilden, enligt KI.

Bopriser upp

En annan omvärldsrisk är att Italiens regering går på kollisionskurs med EU, enligt Hedén Westerdahl.

””

Andra orosmoment är krisen i Turkiet vilket riktat ljuset mot tillväxtekonomier och hur de klarar av en starkare amerikansk dollar.

Riskerna på hemmaplan är främst kopplade till bostadsmarknaden, enligt prognoschefen.

””

TT

Annons
Annons
Annons
Annons